- 12%

Bếp điện từ HAFELE HC M772B

19,791,200 ₫

22,490,000 ₫

Bếp điện từ HAFELE HC M772B

 •  2 vùng nấu cảm ứng từ
 • - Vùng nấu bên trái:
  Ø140 mm/Ø2200 mm – 1.05/1.95 KW
  – Vùng bên phải:
  Ø270 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
  + Vùng nấu 2 vùng nhiệt
  + Mặt gốm thủy tinh SCHOTT chịu nhiệt, bốn cạnh được vát nghiêng
  + Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
  + Chức năng gia nhiệt nhanh
  + Tự nhận diện xoong nồi
  + Hẹn giờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

 • + Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)
 • + Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • + An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 • + Tổng công suất: 6.4 KW
  + Kích thước sản phẩm:
  770R x 450S x 68C mm
  + Kích thước hộc bếp:
  710R x 410S mm
Mua hàng
- 12%

Bếp điện HAFELE HC R772A

14,951,200 ₫

16,990,000 ₫

Bếp điện HAFELE HC R772A

2 vùng nấu điện:

Vùng bên trái:

Ø210/270 mm – 1.5/2.4 KW

Vùng bên phải:

Ø180 mm – 1.8 KW

+ Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
+ Điều khiển: cảm ứng, 9 mức gia nhiệt

Chức năng an toàn

+ Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp
khi khóa)
+ Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
+ An toàn khi tràn (tự động tắt bếp))

Thông tin kỹ thuật

+ Tổng công suất: 4.2 KW
+ Kích thước sản phẩm:
770R x 450S x 68C mm
+ Kích thước hộc bếp:
710R x 410S mm

 

 

Mua hàng
- 12%

Bếp từ HAFELE HC I772A

18,471,200 ₫

20,990,000 ₫

Bếp từ HAFELE HC I772A

 2 vùng nấu cảm ứng từ:
– Vùng bên trái:
Ø270 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
– Vùng bên phải:
Ø220 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
+ Mặt gốm thủy tinh của Hafele HC-I772A là SCHOTT, vát 4 cạnh
+ Điều khiển: cảm ứng trượt, 9 mức gia nhiệt
+ Chức năng gia nhiệt nhanh
+ Tự nhận diện xoong nồi
+ Hẹn giờ

Chức năng an toàn 

Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)

Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)

An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật 

Tổng công suất: 6.0 KW

Kích thước sản phẩm:770R x 450S x 68C mm

Kích thước hộc bếp:710R x 410S mm

Mua hàng
- 12%

Bếp điện từ HAFELE HC M772A

19,791,200 ₫

22,490,000 ₫

Bếp điện từ HAFELE HC M772A

 • - Vùng nấu từ 1800/3000 W
  – Vùng nấu điện 1800
  + Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
  + Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
  + Chức năng gia nhiệt nhanh
  + Tự nhận diện xoong nồi
  + Hẹn giờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN 

 • + Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)
 • + Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • + An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • + Tổng công suất: 6.4 KW
  + Kích thước sản phẩm:
  770R x 450S x 68C mm
  + Kích thước hộc bếp:
  710R x 410S mm
Mua hàng
- 12%

Bếp từ Domino HAFELE HC I302B

9,935,200 ₫

11,290,000 ₫

Bếp từ Domino HAFELE HC I302B

Vùng trước:
Ø180 mm – 1.4 KW

 Vùng sau:
Ø220 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
+ Mặt gốm thủy tinh SCHOTT,
vát 2 cạnh (trước và sau)
+ Điều khiển cảm ứng, 9 mức gia nhiệt
+ Chức năng gia nhiệt nhanh
+ Tự nhận diện xoong nồi
+ Hẹn giờ

Chức năng an toàn 

 • + Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)
 • + bHiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • + An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật 

 • + Tổng công suất: 3.5 KW
  + Kích thước sản phẩm:
  298R x 520S x 68C mm
  + Kích thước hộc bếp:
  275R x 500S mm
Mua hàng
- 12%

Bếp điện từ HAFELE HC M773

26,743,200 ₫

30,390,000 ₫

Bếp điện từ HAFELE HC M773 

 

 

 

 

 

Mua hàng
- 12%

Bếp từ HAFELE HC I773B

21,991,200 ₫

24,990,000 ₫

Bếp từ HAFELE HC I773B

 

 

– Vùng bên trái:
Ø220 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
– Vùng giữa:
Ø180 mm – 1.4 KW
– Vùng bên phải:
ØØ270 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
+ Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
+ Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
+ Chức năng gia nhiệt nhanh
+ Tự nhận diện xoongnồi
+ Hẹn giờ

Chức năng an toàn 

+ Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)

+ Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)

+ An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

Thông tin kỹ thuật

+ Tổng công suất: 6.0 KW

+ Kích thước sản phẩm:770R x 450S x 68C mm

+ Kích thước hộc bếp:710R x 410S mm

Mua hàng
- 12%

Bếp từ HAFELE HC I603B

20,231,200 ₫

22,990,000 ₫

Bếp từ HAFELE HC I603B

 Vùng trước bên trái:

Ø220 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)

– Vùng sau bên trái:

Ø180 mm – 1.4 KW
– Vùng bên phải:
Ø270 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
+ Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
+ Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
+ Chức năng gia nhiệt nhanh
+ Tự nhận diện xoong nồi
+ Hẹn giờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN 

+ Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)

+ bHiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)

+ An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

+ Tổng công suất: 6.7 KW
+ Kích thước sản phẩm:
590R x 520S x 67C mm
+ Kích thước hộc bếp:
560R x 490S mm

Mua hàng
- 12%

Bếp từ HAFELE HC R603B

13,191,200 ₫

14,990,000 ₫

Bếp từ HAFELE HC R603B

 • Vùng bên trái:
  Ø140/210/270 mm – 1.05/1.95/2.7 KW
  – Vùng sau bên phải:
  Ø140 mm – 1.2 KW
  – Vùng trước bên phải:
  Ø180 mm – 1.8 KW
  + Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
  + Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
  + Hẹn giờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN 

 • + Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)
 • + Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)
 • + An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

TÔNG TIN KỸ THUẬT 

 • + Tổng công suất: 5.7 KW
  + Kích thước sản phẩm:
  590R x 520S x 67C mm
  + Kích thước hộc bếp:
  560R x 490S mm
Mua hàng
- 12%

Bếp từ HAFELE HC I604C

21,111,200 ₫

23,990,000 ₫

Bếp từ HAFELE HC I604C

 

 

Mua hàng

Bếp từ HAFELE HC I604B

0 ₫

Bếp từ HAFELE HC I604B

Vùng nấu bên trái:

Ø140 mm/Ø2200 mm – 1.05/1.95 KW
– Vùng bên phải:
Ø270 mm – 2.3/3.0 KW (gia nhiệt nhanh)
+ Mặt gốm thủy tinh SCHOTT, vát 4 cạnh
+ Điều khiển trượt, 9 mức gia nhiệt
+ Chức năng gia nhiệt nhanh
+ Tự nhận diện xoong nồi
+ Hẹn giờ

CHỨC NĂNG AN TOÀN 

+ Khóa trẻ em (không sử dụng được bếp khi khóa)

+ Hiển thị nhiệt dư (báo hiệu bề mặt nóng)

+ An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

+ Tổng công suất: 7.4 KW
+ Kích thước sản phẩm:
576R x 518S x 55C mm
+ Kích thước hộc bếp:
510R x 450S mm

Mua hàng