- 20%

Bếp Napoliz NA8000IC

17,510,400 ₫

21,888,000 ₫

Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp trái: 2000W , Bếp phải: 2000W/Booster 2600W

- Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm

- Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm

- Trọng lượng: 10 kg

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz NA4000IC

16,710,400 ₫

20,888,000 ₫

Bếp từ Napoliz NA4000IC

  • Kích thước bếp: 730 x 410mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 365 mm
Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz NA688IC

8,792,000 ₫

10,990,000 ₫

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất : Bếp trái: 2000 W , Bếp phải:1000W/ 2000W ( 02 vòng nhiệt)
- Kích thước sản phẩm: 736 x 416 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
- Nhập khẩu chính hãng từ Malaysia

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz NA03IC

18,392,000 ₫

22,990,000 ₫

- Bếp từ 3 bếp cao cấp Napoliz

- Kích thước bếp: 585 x 515mm
- Kích thước khoét đá: 550 x 480 mm
- Nhập khẩu nguyên chiếc 
Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC6868

18,392,000 ₫

22,990,000 ₫

Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp trái: 2000W/Booster 2600W , Bếp phải: 2200W/Booster 2600W

- Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm

- Kích thước khoét đá: 695 x 395 mm

- Trọng lượng: 6kg

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC4000

17,592,000 ₫

21,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC4000 

- Kích thước bề mặt: 720 x 410 mm

-Kích thước khoét đá: 685 x 365 mm

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC168BX

11,192,000 ₫

13,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC168BX

Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp từ trái: 2000 W , Bếp từ phải: 2000W 

- Kích thước sản phẩm: 736 x 416 mm

- Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm

- Nhập khẩu chính hãng 

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC368KT

8,792,000 ₫

10,990,000 ₫

- Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp từ trái: 2000 W , Bếp từ phải: 2000W 

- Kích thước sản phẩm: 736 x 416 mm

- Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm

- Nhập khẩu chính hãng

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC668

10,392,000 ₫

12,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC668

- Kích thước bề mặt: 736 x 416 mm

- Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC600

8,792,000 ₫

10,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC600

- Kích thước bề mặt: 720 x 420 mm

- Kích thước khoét đá: 670 x 390 mm

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC388BT

8,792,000 ₫

10,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC388BT

Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp hồng ngoại trái: 230/2000W/1000W (02 vòng nhiệt)

  Bếp từ giữa: 140/1200W , Bếp từ phải: 210/2000W/Booster 2600W

- Tổng công suất bếp: 5000W

- Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm

- Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm

- Trọng lượng: 12 kg

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC88FG

18,392,000 ₫

22,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC88FG

    - Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
    - Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
    - Trọng lượng: 6kg

Mua hàng
- 20%

Bếp từ Napoliz ITC3SE

22,392,000 ₫

27,990,000 ₫

Bếp từ Napoliz ITC3SE 

Điện áp: 220V/50Hz

- Công suất : Bếp hồng ngoại trái: 230/2000W/1000W (02 vòng nhiệt)

  Bếp từ giữa: 140/1200W , Bếp từ phải: 210/2000W/Booster 2600W

- Tổng công suất bếp: 5000W

- Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm

- Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm

- Trọng lượng: 12 kg

 

Mua hàng