Chậu rửa bát Roslerer

- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL -909 alumetlic

4,940,000 ₫

9,880,000 ₫

Chậu đá granite màu ghi,2 hố

Kích thước :84*50*24 cm

Cắt đá :82*48 cm

 

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL -909 Champagne

4,940,000 ₫

9,880,000 ₫

Chậu đá thạch anh,2 hố

Kích thước :84*50*24 cm

Cắt đá :82*48 cm

 

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL-900 White

4,400,000 ₫

8,800,000 ₫

Chậu đá nhân tạo Granite màu trắng  

Kích thước : 80*47 cm

Cắt đá : 78*45 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL-900 black

4,400,000 ₫

8,800,000 ₫

Chậu đá nhân tạo Granite màu đen

Kích thước : 80*47 cm

Cắt đá : 78*45 cm

 

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL04-8245 Âm toàn phần

3,440,000 ₫

6,880,000 ₫

Chậu rửa âm toàn phần 2 hố cân

Chất liệu inox 304

Kích thước :82*45 cm

Cắt đá 79*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL04-10045 Nano có bàn chờ

3,990,000 ₫

7,980,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố có bàn chờ

Kích thước 100*45 cm

Cắt đá 97*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL04-7843 Nano lệch

3,440,000 ₫

6,880,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố lệch

Kích thước 78*43 cm

Cắt đá 75*40 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL04-8245 Nano lệch

3,540,000 ₫

7,080,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố lệch

Kích thước 82*45 cm

Cắt đá 79*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL04-8245 Nano cân

3,540,000 ₫

7,080,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố cân

Kích thước 82*45 cm

Cắt đá 79*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa bát Roslerer RL-INOX 10046

1,940,000 ₫

3,880,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố có bàn chờ

Kích thước 100*46cm

Cắt đá 98*44 cm

 

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL-INOX 7843 Cân

1,140,000 ₫

2,280,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố

Kích thước 78*43 cm

Cắt đá 76*41 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-6045

1,840,000 ₫

3,680,000 ₫

Chậu inox 301,1 hố

Kích thước 60*45 cm

Cắt đá 57*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-10045 GR

3,590,000 ₫

7,180,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố có bàn chờ

Kích thước 100*45 cm

Cắt đá 97*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-10045 CD

3,490,000 ₫

6,980,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố có bàn chờ

Kích thước 100*45 cm

Cắt đá 97*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-10045

3,340,000 ₫

6,680,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố có bàn chờ

Kích thước 100*45 cm

Cắt đá 97*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-7245

2,840,000 ₫

5,680,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố cân

Kích thước 72*45 cm

Cắt đá 69*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-7843 lệch

2,840,000 ₫

5,680,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố lệch

Kích thước 78*43 cm

Cắt đá 75*40 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-7843 cân

2,840,000 ₫

5,680,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố cân

Kích thước 78*43 cm

Cắt đá 75*40 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-8245 lệch

2,790,000 ₫

5,580,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố lệch

Kích thước 82*45 cm

Cắt đá 79*42 cm

Mua hàng
- 50%

Chậu rửa Roslerer RL01-8245 cân

2,940,000 ₫

5,880,000 ₫

Chậu inox 301,2 hố cân

Kích thước 82*45 cm

Cắt đá 79*42 cm

Mua hàng