Vòi rửa Hafele

- 15%

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S - Màu xám kim loại

9,341,500 ₫

10,990,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
Màu sắc: Alu metalic.
Vòi: nóng/lạnh.
 
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 15%

Vòi rửa chén Blancolinus S màu Jasmine

9,341,500 ₫

10,990,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANT PuraDur II.
Màu sắc: Jasmine.
Vòi: nóng/lạnh.
Đầu vòi có thể kéo dài
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S - Màu đen

9,891,000 ₫

10,990,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
Màu sắc: Anthracite.
Vòi: nóng/lạnh.
 
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S Màu Chrome

7,191,000 ₫

7,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
 
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Ý
Mua hàng
- 15%

Vòi bếp Axor Uno

18,037,000 ₫

21,220,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Lưu lượng nước 13l / phút
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE TITUS HT-C275

4,491,000 ₫

4,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đầu vòi rửa có thể kéo dài.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Ý.
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP BLANCOMIDA - Màu xám kim loại

3,141,000 ₫

3,490,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
Màu sắc: Alu metalic.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 10%

Vòi rửa chén Blancomida màu Jasmine

3,141,000 ₫

3,490,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANT PuraDur II.
Màu sắc: Jasmine.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP BLANCOMIDA - Màu đen 3.490.000₫

3,141,000 ₫

3,490,000 ₫

Chất liệu: đá SILGRANIT PuraDur II.
Màu sắc: Anthracite.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Đức.
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP BLANCO MIDA Màu Chrome

4,491,000 ₫

4,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C194

2,691,000 ₫

2,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C202

3,141,000 ₫

3,490,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C250

2,699,100 ₫

2,999,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE TITUS HT-C319

2,241,000 ₫

2,490,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đầu vòi rửa có thể kéo dài.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C201

2,241,000 ₫

2,490,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE HADRIAN HT-C135

891,000 ₫

990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C220

1,791,000 ₫

1,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE MARCUS HT-C244

4,491,000 ₫

4,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE MARCUS HT-C271

4,041,000 ₫

4,490,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng
- 10%

VÒI BẾP HÄFELE MARCUS HT-C285

3,591,000 ₫

3,990,000 ₫

Bề mặt Chrome.
Vòi: nóng/lạnh.
Đóng gói: trọn bộ.
Xuất xứ: Trung Quốc
Mua hàng