Vòi rửa Roslerer

- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-905

2,624,000 ₫

3,280,000 ₫

Vòi rửa bát 3 đường nước nóng, lạnh, RO
Chất liệu inox 304
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-807

2,624,000 ₫

3,280,000 ₫

Vòi rửa bát 3 đường nước nóng, lạnh, RO
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-809

2,784,000 ₫

3,480,000 ₫

Vòi rửa bát 3 đường nước nóng, lạnh, RO
Chất liệu đồng sơn tĩnh điện
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-807 Black

2,704,000 ₫

3,380,000 ₫

Vòi rửa bát 3 đường nước nóng, lạnh, RO
Chất liệu đồng sơn tĩnh điện màu đen
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-902

2,224,000 ₫

2,780,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-904

2,304,000 ₫

2,880,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng sơn tĩnh điện
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-903

2,304,000 ₫

2,880,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng sơn tĩnh điện
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-901 NEW

2,144,000 ₫

2,680,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng sơn tĩnh điện đen
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-900 NEW

2,144,000 ₫

2,680,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ trắng
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-808

1,504,000 ₫

1,880,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng
Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-805 NEW

2,464,000 ₫

3,080,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Chức năng rút đầu vòi linh hoạt
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-805

2,144,000 ₫

2,680,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu inox 304
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Chức năng rút đầu vòi linh hoạt
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng
Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-803

1,504,000 ₫

1,880,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng
Trọng lượng: 1.6Kg

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-801 NEW

1,664,000 ₫

2,080,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại.
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-801

1,504,000 ₫

1,880,000 ₫

1 vòi rửa bát + 2 dây dẫn (60cm)
Chất liệu: inox 304, 18% crom, 8% niken
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa
Trọng lượng tịnh (không kèm đầu ốc) : 1.52kg
Kích thước hộp: 46x25.5x6.5cm
Trọng lượng cả bộ: ~2.4kg
Bảo hành: 3 năm

Mua hàng
- 20%

Vòi Rửa Roslerer RL-802

1,184,000 ₫

1,480,000 ₫

Chất liệu: inox 304
Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa
Bảo hành: 3 năm
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng
- 20%

Vòi rửa bát Roslerer RL 804

1,424,000 ₫

1,780,000 ₫

Vòi rửa bát 2 đường nước nóng, lạnh
Chất liệu đồng mạ crom
Kiểu dáng hiện đại. 
Sử dụng linh hoạt.
Cần vòi dễ dàng xoay từ bồn rửa này sang bên kia
Bảo hành 36 tháng
Loại: vòi rửa bát nhà bếp gắn chậu
Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Kết cấu bên trong vững vàng

Mua hàng